Máy - Thiết bị công nghiệp > Máy gia công CNC

 • Tiện CNC Arad

  Tiện CNC Arad

  Mã số:

  Hãng máy: AMADA

  Model:

  Năm sản xuất: 2011

  Nơi sản xuất: Japan

  Giá: Đang cập nhật

  Đặt hàng/ Báo giá

 • Tiện CNC

  Tiện CNC

  Mã số:

  Hãng máy: AMADA

  Model:

  Năm sản xuất: 2011

  Nơi sản xuất: Japan

  Giá: Đang cập nhật

  Đặt hàng/ Báo giá

 • Tiện CNC

  Tiện CNC

  Mã số:

  Hãng máy: AMADA

  Model:

  Năm sản xuất: 2011

  Nơi sản xuất: Gemany

  Giá: Đang cập nhật

  Đặt hàng/ Báo giá

 • Máy tiện, CNC

  Máy tiện, CNC

  Mã số:

  Hãng máy: AMADA

  Model:

  Năm sản xuất: 2011

  Nơi sản xuất: Vietnam

  Giá: Đang cập nhật

  Đặt hàng/ Báo giá

 • Tiện CNC

  Tiện CNC

  Mã số:

  Hãng máy: AMADA

  Model:

  Năm sản xuất: 2011

  Nơi sản xuất: Vietnam

  Giá: Đang cập nhật

  Đặt hàng/ Báo giá