Dự án đã thực hiện

Làng Việt Kiều Châu Âu TSQ

CĐT: Công ty TSQ Việt Nam
Địa điểm: Hà Đông- Hà Nội
Phạm vi cung cấp: Hệ giàn thép mạ trọng lương nhẹ Smartruss, lợp ngói Hạ Long 22 viên/m2

Hình ảnh công trình

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Anh Lang Viet Kieu CA-1
 • Anh Lang Viet Kieu CA-2
 • Anh Lang Viet Kieu CA-3
 • Anh Lang Viet Kieu CA-4
 • Anh Lang Viet Kieu CA-5
 • Anh Lang Viet Kieu CA-6
 • Anh Lang Viet Kieu CA-7
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16