Dự án đã thực hiện

Khu đô thị Đại Hoàng Long

CĐT: Công ty TNHH Đại Hoàng Long
Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh
Phạm vi cung cấp : Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ Smartruss, lợp ngói CPAC 10 viên/m2Hình ảnh công trình

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9