Dự án đã thực hiện

Kết cấu thép tầng 18-Nhà B37,Hacinco

CĐT: Công ty đầu tư XD Số 2 Hà Nội.
Địa điểm: Thanh Xuân- Hà Nội
Phạm vi cung cấp : Hệ kết cấu SmartBuild , Smartruss, lợp tôn Tôn lợp Clean Colorbond


Hình ảnh công trình

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8